Wat is biodynamische therapie?

In biodynamische therapie gaat het om het (re)vitaliseren van de innerlijke energiestroom. Als de energie weer vrijer en ruimer mag stromen in het lichaam geeft dat naast plezier en liefde ook bezieling, ruimte en ontspanning. Het geeft je het gevoel, dat je thuis komt bij jezelf!

In de biodynamische psychologie wordt er vanuit gegaan dat ieder mens een innerlijke energiebron heeft. De mate waarin de energie in het lichaam kan en mag stromen geeft de mate van (ervaren) levenslust en persoonlijk welbevinden aan. Als de innerlijke energie vrij mag stromen, ontstaan bijvoorbeeld plezier, liefde en ontspanning.

Als de energiestroom wordt gehinderd, splitst energie zich af en worden blokkades in het lichaam ontwikkeld. Blokkades geven spanningen in het lichaam. Ze verhinderen het vrij stromen van de levensenergie en dat belemmert (in bepaalde mate) de levenslust. Vermoeidheid, spanning en neerslachtigheid worden bijvoorbeeld gevoeld.

 

 

 


Welkom
Content Box
Voor wie ?