Meestal kies je voor therapie als het al een tijdje niet zo lekker in het leven gaat. Je hebt misschien last van neerslachtigheid, gevoel van chaos, piekergedachten of pessimisme. Andere redenen die aanleiding tot therapie kunnen geven, zijn:

  • Te vaak last van bepaalde gevoelens. Bijvoorbeeld van eenzaamheid of leegte, en of,
  • Te vaak last van bepaalde emoties, zoals boosheid, verdriet of angst.
  • Een ingrijpende (levens)gebeurtenis.

Een heel andere aanleiding voor therapie kan zijn, dat je de behoefte hebt om jezelf nader te leren kennen. Een bepaalde nieuwsgierigheid naar jezelf.

Hoe ziet biodynamische therapie er concreet uit?

In een sessie staat meestal het therapeutisch gesprek centraal. Soms wordt ook ruimte in de sessie gemaakt voor oefeningen en massage. Er is aandacht voor jouw gevoelens en emoties, fysieke gewaarwordingen en energie, gedachten en inzichten. Kortom, deze therapie heeft een holistische aanpak, dat gericht is op het laten ontstaan van nieuwe of aangescherpte inzichten. Deze verworven inzichten maken dat je met issues op andere wijze gaat dealen. Hierdoor ga je geleidelijk steeds meer in jouw kracht leven.

Een sessie duurt 75 minuten. De eerste sessie is een kennismaking, oftewel een intake. Er is aandacht voor jou en de reden van jouw komst. Meestal weet je na drie sessies of de therapie bij jouw past. De duur van een behandelingstraject is verschillend. Als er een specifieke hulpvraag is, kan de therapie kortdurend (circa zes sessies) zijn. Als het (meer) gaat om een ontwikkelingsproces dan kan de therapie zolang duren als dat de wens er is.

Wat doet een biodynamisch therapeut?

In eerste plaats is een biodynamisch therapeut steunend en onderzoekt samen met jou jouw innerlijke processen. Er zijn drie therapeutische middelen: Het (therapeutisch) gesprek, oefeningen en (soms) massages. Deze middelen werken steunend, bevestigend en geven alle drie op hun eigen manier vaak de mogelijkheid om kwesties samen nader te onderzoeken om vervolgens vanuit een nieuw perspectief met ze te dealen.